Post: : 12

Nay Ban HDPT GHPGVN tỉnh Nghệ An có vài lời khuyên đến Tín đồ Phật giáo trong toàn tỉnh hãy luôn bình tĩnh, đừng hoảng sợ, kinh hãi.