Post: : 12

Hiện nay, cả nước đang bước vào những ngày cao điểm phòng chống đại dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020, về việc công bố dịch COVID-19