Post: : 12

Thời gian vừa qua hoạt động Phật sự ở các địa phương đã có những bộc lộ khuyết điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nghệ An nói riêng, nhằm chấn chỉnh các vi phạm và bàn hướng giải quyết những tồn tại và nhu cầu thực tế của Phật giáo tại các địa phương. Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội Vụ và UBND các huyện thị đồng chủ trì phối hợp làm việc.Hội nghị tại 2 huyện được chia ra làm 2 buổi: Vào lúc 7h30 sáng ngày 15 tháng 07 năm 2020 tại huyện Thanh Chương và 14h00 chiều tại huyện Đô Lương.

Một vài hình ảnh ghi nhận:


Tâm Hiếu - Ban TTTT PG Nghệ An