Post: : 1

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức trực tuyến trọng thể kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại Nghệ An như sau: