Post: : 12

Sáng ngày 22/04N/Canh Tý, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL.2564 tại chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức hậu An Cư tại 2 hạ trường: Hạ Trường Đại Tuệ dành cho chư Tăng với 48 vị, Hạ trường Tổ đình Cần Linh dành cho chư Ni với 9 vị.

Chùm ảnh ghi nhận:

Ban TTTT PG Nghệ An