Post: : 12

Sáng 07/09/2020 (nhằm 20/07/Canh Tý), tại Hạ trường chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ Tự Tứ, mãn hạ cho chư Tăng Ni sau 3 tháng an cư tại chỗ.Trước khi lễ Tự Tứ được diễn ra, chư Tăng Ni đã có cuộc họp báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, đồng thời báo cáo tổng kết công tác sinh hoạt trong 3 tháng An Cư.

Tại cuộc họp, một số nội dung được đưa ra bàn thảo như: cho ý kiến về sách lược sử Phật giáo tỉnh Nghệ An, cho ý kiến về quy chế hoạt động của Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Đặc biệt, cuộc họp đã thông qua thống nhất vấn đề y phục và sắc phục cho Tăng ni Phật tử tỉnh nhà do Ban Văn hóa Trung ương đề xuất. Trên tinh thần đó, mỗi vị Tăng, Ni tỉnh Nghệ An được Ban Văn hóa Trung ương tặng một bộ y hậu thống nhất trong GHPGVN.

Cứ đến ngày lễ tự tứ hàng năm, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên Tôn Giả, Đại diện hàng cận sự nam nữ đã dâng các vật phẩm cúng dường lên chư Tăng Ni với mong muốn nhờ vào công đức này, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được phúc thọ bình an, cha mẹ quá vãng được sớm sanh về cảnh giới an lạc.

Sau lễ Tự tứ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni đã dâng lời khánh tuế lên Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An. Kính chức Hòa thượng luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là bậc trưởng thượng cho hàng Tăng ni Phật tử tỉnh nhà nương tựa tu học.

Một vài hình ảnh ghi nhận:


Ban TTTT PG Nghệ An