Post: : 1

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ tại các Chùa và tư gia Phật tử, cũng như tính mạng và tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị