Post: : 1

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nhà đã xuất hiện hơn 60 ca nhiễm Covid-19 ở một số địa phương. Thành phố Vinh, huyện Diễn Châu và cục bộ một số địa phương khác đã giãn cách xã hội, để phòng chống dịch.