Post: : 12

1. Thời gian: Tổ chức tác pháp hậu an cư, bắt đầu từ ngày 13/6/2020 (tức 22/4/Canh Tý) đến ngày 09/9/2020 (tức ngày 22/7/Canh Tý). 2. Địa điểm: - Chư Tăng an cư tại Chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. - Chư Ni an cư tại Chùa Cần Linh, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh.Thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020 của Thường Trực Ban Trị sự, Văn phòng GHPGVN tỉnh yêu cầu Chư Tôn đức Tăng Ni phụ trách Phật giáo các huyện, thị; Trưởng Ban Trị sự  GHPGVN huyện, thành; Trụ trì, Trưởng Ban Hộ tự các Chùa trên địa bàn khẩn trương xem xét, bổ sung vào danh mục diện tích, đề xuất thêm các chùa, mở rộng diện tích, cúng dàng chùa cho Tỉnh hội để công nhận, hợp thức hóa trong giai đoạn 2020 - 2030 về Văn phòng GHPGVN tỉnh. Tất cả các ý kiến góp ý, bổ sung xin nhắn trực tiếp qua zalo cho Đại đức Thích Minh Hải - Chánh Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban Trị sự thống nhất, kiến nghị các cơ quan Nhà nước.