Post: : 12

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Chư Tôn đức Trưởng Ban ngành, trụ trì các chùa và Ban Hộ tự gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018 của đơn vị mình