Post: : 12

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Qúy Ban ngành, các cơ sở Phật giáo trong tỉnh gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của đơn vị mình