Post: : 12

Thực hiện Công văn số 173/HĐTS-VP1 ngày 30 ngày 7 tháng 2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung sau: