Post: : 12

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Để có tư liệu chính xác, biên soạn cuốn sách: "Lịch sử Phật giáo Nghệ An", đây là tư liệu vô cùng quan trọng. Vì vậy, Ban Trị sự tổ chức Đoàn đi điền dã, khảo sát thực tế thu thập các bản dịch văn bia, khảo tả, khảo cổ thực tế tại một số cơ sở trên địa bàn.