Post: : 1

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn sức khỏe bản thân và cộng đồng. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh yêu cầu: