Post: : 1

Ngày 26/5/2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có thông báo số 26/TB-BTST, về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2565-DL 2021. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An thông báo về việc tổ chức Đại lễ Phật đản như sau: