Post: : 12

Trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Qúy Ban và Chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử thực hiện nghiêm một số nội dung sau: