Post: : 12

Lễ Vu lan thắng hội, xá tội vong nhân là một trong những lễ quan trọng của Phật giáo và truyền thống của dân tộc, diễn ra vào dịp tháng 7 âm lịch hằng năm, được tổ chức trang nghiêm và trọng thể, đáp ứng niềm mong mỏi của quần chúng nhân dân, tín đồ Phật tử.