Post: : 1

Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: