Post: : 12

Trân trọng kính mời: quý vị đại biểu, quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần vui lòng dành thời gian về tham dự Đại hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu; lễ hội Quán Thế Âm và lễ cầu siêu các nạn nhân tai nạn giao thông.