Post: : 12

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An trân trọng kính mời chư Tôn đức và quý Đại biểu dành thời gian tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Hương Sen Xứ Nghệ 2020