Post: : 12

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Nghệ An trân trọng kính mời Chư tôn đức Tăng ni, quý thiện nam tín nữ xa gần dành thời gian về dự lễ tổng kết cuối năm.Thời gian: 09h00 ngày 18/01/2019 (nhằm 13/12/AL)

Địa điểm: Trụ sở Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, chùa Diệc - số 49 Quang Trung - TP.Vinh - Nghệ An