Post: : 12

Trân trọng kính mời: Chư tôn đức Tăng ni, Quý vị đại diện chính quyền, Quý vị doanh nghiệp doanh nhân, Quý thiện nam tín nữ Phật tử. Vui lòng dành thời gian về tham dự Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2019 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức.Thời gian: 19h00 ngày 26/08/2019 (nhằm 26/07/AL)

Địa điểm: Trụ sở Ban Trị sự GHHPGVN tỉnh Nghệ An, Chùa Diệc - Số 49 Quang Trung - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An

Thay mặt ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An

Phó trưởng Ban thường trực

Thượng tọa Thích Thọ Lạc.