Post: : 1

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Qúy Ban, Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh triển khai một số nội dung sau: