Post: : 12

Thời gian: Từ 08h00’ ngày 27 tháng 7 năm 2022 (tức 29/6/ÂL). Địa điểm: Hội trường B Văn phòng Tỉnh hội – Chùa Diệc, số 49 Quang Trung, tp Vinh.