Post: : 12

Gần đây, GHPGVN và Liên minh Phật giáo Lào đã ký các chương trình hợp tác giao lưu giữa Phật giáo hai nước. GHPGVN đã thành lập Ban Điều phối GHPGVN tại Lào nhằm không ngừng tăng cường tình hữu nghị giữa chư Tăng và Phật tử hai nước Việt Nam và Lào.