Post: : 12

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Qúy Ban, Chư Tôn đức Tăng Ni quan tâm đến việc góp ý nội dung tu chỉnh Hiến chương theo đề dẫn như sau: