Post: : 12

Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự 06 tháng cuối năm 2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra vào ngày 15/8/2022 tại Văn phòng Tỉnh hội.