Post: : 12

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Qúy Ban ngành, Ban Trị sự cấp huyện và Phụ trách Phật giáo các huyện, thị; Trụ trì, Ban Trụ trì, Ban Hộ tự, Người Đại diện các Chùa; Các Bản hội, Hội quy, Đạo tràng, Hội Phật tử tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho Tăng Ni, Phật tử và nhân dân những nội dung cơ bản sau