Post: : 12

Nhằm tổ chức trang nghiêm Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và Nhân dân, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Qúy Ban và các chùa, Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các nội dung trong công tác tổ chức như sau: