Post: : 1

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An kính đề nghị Qúy Ban và Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tùy theo khả năng và điều kiện thực tiễn, tổ chức các sự kiện lễ đặt đá động thổ xây dựng Chùa, lễ bổ nhiệm Trụ trì, lễ đúc đại hồng chung, lễ công bố quyết định thành lập Chùa, lễ khánh thành, lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, nhà tình thương,…. Chính là những việc làm thiết thực, những công trình gắn biển chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh.