Post: : 1

Để nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội, cũng như thuận lợi trong việc đi lại tiêm phòng. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Ban Trị sự/ Phụ trách Phật giáo cấp huyện, các Chùa và Bản hội, Đạo tràng triển khai sâu rộng trong Tăng Ni – Phật tử nắm được và đăng ký tiêm phòng mũi tăng cường (mũi 3) tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi Tăng Ni, Phật tử đang cư trú.