Post: : 12

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI, Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 để truyền trao giới châu tuệ mệnh cho các giới tử với nội dung như sau: