Post: : 12

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Qúy Ban, Chư Tôn đức Tăng Ni chủ động phối hợp với các Ban chuyên môn của Tỉnh hội, xây dựng kế hoạch tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2022 theo khả năng của đơn vị mình, báo cáo chính quyền địa phương để được giúp đỡ và hỗ trợ trong quá trình tổ chức