Post: : 12

Thành lập Ban Tổ chức “Lễ thắp sáng tri ân”, gồm 44 thành viên do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa TW đồng Trưởng ban Tổ chức (có danh sách kèm theo).