Post: : 25

Sáng ngày 3/11/Kỷ Hợi, tại Chùa Cảm Sơn, tỉnh Hà Tỉnh đã long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm 711 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và Lễ Hiệp Kỵ chư Vị Tổ Sư khai sơn GHPG Hà Tĩnh.