Post: : 25

Tối 12/05/2019 (nhằm 08/04 Kỷ Hợi), chùa Phúc Thành - Hưng Nguyên - Nghệ An đã trang nghiêm tổ chức lễ tắm Phật theo nghi thức tâm linh mừng ngày Phật Đản PL.2563 - DL.2019.Tham dự và chứng minh có: ĐĐ. Thích  Định Tuệ - Phụ trách Phật giáo huyện Hưng Nguyên, Trụ trì Chùa Phúc Thành kiêm trưởng Ban tổ chức; ĐĐ. Thích Minh Lâm cùng Chư Tôn Đức Tăng trong tỉnh và đông đảo tín đồ Phật tử xa gần.

Mở đầu buổi lể chư Tôn đức cùng các Phật tử  dâng hương bạch Phật và tụng một thời kinh hướng lòng thành cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân ấm no, gia quyến mạnh khỏe bình an.

Tiếp đến Đại Đức Thích Định Tuệ đã chia sẻ ý nghĩa về ngày Đức Phật Đản Sanh và nhắc nhở các Phật tử luôn cố gắng tu học theo giáo lý mà đức Thế Tôn đã truyền trao.

Sau cùng là lễ tắm Phật: Tất cả đại chúng đồng cất cao câu niệm Phật thành kính và tắm lên tôn tượng đản sanh của đức Phật như hòa mình vào dòng nước gột rửa và xoá tan những nỗi khổ niềm đau, phiền não trong lòng, giữ tâm thanh tịnh hướng về Vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật ra đời với lòng thành kính của những người con Phật .

Sau đây là một số hình ảnh:
Hồng Nga - Ban TTTT PG Nghệ An