Post: : 1Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Nghệ An

Hạ Trường Chùa Đại Tuệ

………o0o…….


LỊCH GIẢNG BAN HOẰNG PHÁP

Chùa Đại Tuệ, ngày ….tháng 06 năm 2017


STT

GIẢNG SƯ

NGÀY GIẢNG

1

ĐĐ Thích Định Tuệ

ĐĐ Thích Đồng Tuệ

Ngày 07/07/2017

(nhằm ngày 14/06/ Đinh Dậu)

2

ĐĐ Thích Trí không

Ngày 21/07/2017

(nhằm ngày 28/06/ Đinh Dậu )

3

ĐĐ Thích Quảng Văn

Ngày 04/08/2017

(nhằm ngày 13/06 Nhuần/ Đinh Dậu)

4

ĐĐ Thích Tuệ Quang

Ngày 20/08/2017

(nhằm ngày 29/06 Nhuần/ Đinh Dậu)

5

ĐĐ Thích Tâm Ngọc

Ngày 15/09/2017

(nhằm ngày 25/07/ Đinh Dậu)

6

ĐĐ Thích Tuệ Minh

Ngày 16/09/2017

(nhằm ngày 26/07/ Đinh Dậu)

7

ĐĐ Thích Tâm Thành

Ngày 17/09/2017

(nhằm ngày 27/07/ Đinh Dậu)

Ban Hoằng Pháp