Post: : 12

Tháng 07AL - tháng của mùa hiếu hạnh lại về, chúng ta hãy dành thời gian ăn chay, đến chùa tham dự Lễ Vu Lan Báo Hiếu để hồi hướng phúc lành cho cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ đã quá vãng.Ban Biên Tập xin giới thiệu danh sách một số chùa tổ chức lễ Vu Lan Báo hiếu 2018, mọi người xem và sắp xếp thời gian cùng tham dự nhé.