Post: : 12

NHÂN SỰ BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ II (2017 – 2022)STT

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

1

Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn

Chùa Cần Linh

P. Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An

Trưởng ban

2

Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu

Chùa Bảo Lâm

Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An

Phó ban

3

Sư cô Thích Nữ Quảng Tịnh

Chùa Đức Sơn

Vân Diên,Nam Đàn, Nghệ An

Thư ký

4

Sư cô Thích Nữ Quảng Diệu

Chùa Cần Linh

P. Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An

Ủy viên

5

Sư cô Thích Nữ Quảng An

Chùa Cần Linh

P. Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An

Ủy viên