Post: : 12

Sáng 29/05/AL, Hạ trường Tùng Lâm Diệc Cổ diễn ra lễ Bố Tát định kỳ cho chư Tăng.Xin giới thiệu vài hình ảnh trong ngày Bố Tát:

Thích Tâm Hiếu - Phó Ban TTTT PG Nghệ An