Post: : 12

Sau 3 ngày hành sám, sáng nay, ngày 08/04/2019 (nhằm ngày 04/03/Kỷ Hợi), các giới tử trong giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV được chính thức thụ giới dưới sự chứng minh truyền giới của chư tôn túc Hòa thượng, chư Thượng tọa đại Tăng.Hội đồng giới sư đã cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN làm đàn đầu Hòa thượng để truyền giới cho các giới tử; Ngôi Giáo thọ A Xà Lê được cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Ngôi Yết Ma A Xà Lê được cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

Bảy vị trưởng lão tôn chứng gồm: Đệ nhất tôn chứng là Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; Đệ nhị tôn chứng là Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Trưởng ban Văn hóa TW GHPGVN, phó trưởng ban thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Đệ tam tôn chứng là Thượng tọa Thích Thanh Phong - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN; Đệ tứ tôn chứng là Thượng tọa Thích Thanh Kim – phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Đệ ngủ tôn chứng là Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch kiêm chánh thư Ký HĐTS GHPGVN; Đệ lục tôn chứng là Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng Pháp TWGHPGVN, Phó trưởng ban thường trực GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Đệ thất tôn chứng là Đại đức Thích Chánh Thành – Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV có 29 giới tử tham gia thụ giới, trong đó có 10 giới tử xin thụ giới Tỷ Khưu, 19 giới tử xin thụ giới Sa Di. Giới đàn bắt đầu từ 7h00 sáng và kết thúc vào lúc 12h30 với tổng số 29/29 giới tử đều được đắc giới.

Được biết, sau khi đắc giới, tối cùng ngày, các giới tử sẽ cùng thầy Nghiệp sư tổ chức đi đảnh lễ và tạ lễ chư vị bổn sư truyền giới cùng chư vị tôn chứng trong giới đàn.

Một vài hình ảnh ghi nhận:


Ban TTTT PG Nghệ An