Post: : 12

NHÂN SỰ BAN TĂNG SỰ GHPGVN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ II (2017 – 2022)STT

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

1

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Chùa Đại Tuệ

Nam Anh,NamĐàn, Nghệ An.

Trưởng ban

2

Thượng tọa Thích Thọ Lạc

Chùa Diệc

P. Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An.

Phó ban

3

Đại đức Thích Tâm Thành

Chùa Cổ Am

Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An.

Thư ký

4

Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn

Chùa Cần Linh

P. Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An.

Ủy viên

5

Đại đức Thích Minh Hải

Chùa An Thái

Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ủy viên