Post: : 12

NHÂN SỰ BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ II (2017 – 2022)STT

HỌ TÊN
PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

1

Thượng tọa Thích Thọ Lạc

Chùa Diệc

P. Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An.

Trưởng ban

2

Đại đức Thích Quảng Văn

Chùa Lam Sơn,

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Phó ban

3

Đại đức Thích Đồng Tuệ

Chùa Hà

HùngTiến,NamĐàn, Nghệ An.

Thư ký

4

Đại đức Thích Tuệ Quang

Chùa Chí Linh

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An

Ủy viên

5

Đại đức Thích Tâm Ngọc

Chùa Yên Thái,

Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ủy viên

6

Đại đức Thích Minh Thanh

Chùa Đại Tuệ

Nam Anh,NamĐàn, Nghệ An.

Ủy viên

7

Đại đức Thích Đồng Bảo

Chùa Hà

HùngTiến,NamĐàn, Nghệ An

Ủy viên