Post: : 12

NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GHPGVN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ II (2017 – 2022)STT

HỌ TÊN
PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

1

Đại đức Thích Tuệ Minh

Chùa Chí Linh

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trưởng ban

2

Đại đức Thích Minh Hải

Chùa An Thái

Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Phó Trưởng ban Thường trực

kiêm Chánh Thư ký

3

Đại đức Thích Tuệ Quang

Chùa Chí Linh

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An

Phó ban

4

Đại đức Thích Đạo Nguyện

Chùa Lô Sơn

P.Nghi Tân,TxCửa Lò, Nghệ An

Ủy viên

5

Đại đức Thích Hải An

Chùa An Thái

Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ủy viên

6

Đại đức Thích Minh Định

Chùa Đại Tuệ

Nam Anh,NamĐàn, Nghệ An

Ủy viên

7

Đại đức Thích Minh Quang

Chùa Diệc

P. Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An

Ủy viên