Post: : 12

NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ GHPGVN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ II (2017 – 2022)STT

HỌ TÊN
PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

1

Đại đức Thích Viên Tựu

Chùa Phúc Quang

Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ An

Trưởng ban

2

Đại đức Thích Đồng Tuệ

Chùa Hà

Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

Phó ban

3

Đại đức Thích Minh Định

Chùa Đại Tuệ

Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An

Thư ký

4

Đại đức Thích Đồng Bảo

Chùa Hà

Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

Ủy viên

5

Đại đức Thích Đồng Phát

Chùa Hà

Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

Ủy viên