Post: : 12

NHÂN SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GHPGVN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ II (2017 – 2022)TT

THẾ DANH

PHÁP DANH

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ

1

ĐĐ. Thích Tâm Thành

Trưởng ban

Trụ trì Chùa Cổ Am, Diễn Châu & Chùa Phúc Lạc, Nghi Lộc

2

ĐĐ. Thích Tâm Hiếu

Phó ban

Trụ trì Chùa Càn Môn,

TX.Hoàng Mai

3

Lê Vĩnh Khương

Thư ký

Diễn Minh, Diễn Châu

4

Dương Thị Ngọc Tú

Kế toán

P. Hồng Sơn, Tp Vinh

5

Nguyễn Thị Hoài Thương

Thủ quỹ

P. Hưng Bình, Tp Vinh

6

Lê Văn Đức

Ủy viên

P. Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh

7

Nguyễn Hữu Tình

Ủy viên

Quỳnh Long, Quỳnh Lưu

8

Nguyễn Đức Hoàng

Ủy viên

Bắc Thành, Yên Thành

9

Nguyễn Đức Huy

Ủy viên

P. Bến Thủy, Tp Vinh

10

Bùi Văn Lý

Ủy viên

Nghi Hưng, Nghi Lộc

11

Nguyễn Thị Trà Giang

Ủy viên

Quỳnh Liên, Tx.Hoàng Mai

12

Trương Thị Trà My

Ủy viên

TT Quán Hành, Nghi Lộc

13

Nguyễn Thị Mai

Ủy viên

Quỳnh Dị, Tx.Hoàng Mai

14

Trần Thị Mỹ Anh

Ủy viên

Diễn Thành, Diễn Châu

15

Nguyễn Tư Hùng

Ủy Viên

Hà Huy Tập, TP.Vinh

16

Hoàng Thị Nga

Ủy Viên

P.Hưng Dũng, TP.Vinh

17

Nguyễn Đức Lộc

Ủy Viên

TX Cửa Lò, Nghệ An

18

Nguyễn Thị Thanh

Ủy Viên

TX Hoàng Mai