Post: : 12

XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU FILE NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN CỦA NGƯỜI XUẤT GIA ĐẾN CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI TRONG BAN TRỊ SỰ TỈNHQuý vị có thể bấm vào đường link bên dưới để tải cả tập tin về tham khảo

https://drive.google.com/file/d/15mcTIVhRDGwmjGsd_5Kgp5XLWeffp_Hu/view?usp=sharing