Post: : 1

Làm thế nào để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần, đặc biệt là giá trị văn hóa tâm linh và những đóng góp của nó đối với đời sống con người trong xã hội hiện nay?Hãy cùng theo dõi chương trình Phật giáo & Đời sống kỳ 6 với 2 vị khách mời:
- Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An

- Giáo sư Tiến sĩ khoa học: Trần Ngọc Thêm