• Tâm linh có mơ hồ?

    Tâm linh có mơ hồ?
    Với một người trẻ như tôi thì chuyện tâm linh mầu nhiệm có vẻ mơ hồ, lạc điệu! Nhưng thực tế cuộc sống buộc tôi phải có suy nghĩ khác, chín chắn và nghiêm túc hơn về khái niệm tâm linh, bắt nguồn từ những biến cố.
  • Phật giáo: Tôn giáo cho người không thích tôn giáo?

    Phật giáo: Tôn giáo cho người không thích tôn giáo?
    Cách đây không lâu, hầu hết người dân Hoa Kỳ đều có cho riêng mình một tôn giáo. Bạn được sinh ra với một tôn giáo, sống với tôn giáo đó và chết đi với tôn giáo đó.