• Mùa vu lan - đôi điều suy ngẫm

    Mùa vu lan - đôi điều suy ngẫm
    Thánh nhân là tinh túy của tôn giáo. Anh hùng là tinh túy của dân tộc; hai mẫu người nầy trái ngược nhau nhưng bổ túc cho nhau để hướng dẫn loài người. Thánh nhân là con người tự hiến, anh hùng là con người chinh phục; thánh nhân sống để yêu thương, anh hùng sống để tranh đấu; thánh nhân thuyết phục...
  • Yên Thành: Khai Mạc Hội trại Trúc Lâm khu vực phía Bắc

    Yên Thành: Khai Mạc Hội trại Trúc Lâm khu vực phía Bắc
    Sáng ngày 3/8/2018 (tức ngày 22/6/Mậu Tuất) tại Thiền Viện Trúc Lâm Yên Thành đã long trọng tổ chức lễ Khai Mạc Hội trại thanh thiếu niên Phật Tử Trúc Lâm khu Vực Phía Bắc Lần Thứ V.